Música Internacional. Pórtico do Paraíso.

Día 4 de marzo de 2016: Música Internacional. Pórtico do Paraíso.

Catedral iluminada para el evento

IXº Festival Internacional de Música en Ourense, organizado polo Pórtico do Paraíso do Concello de Ourense con estrea na S. I. Catedral Basílica.

Coro Les Éléments
Tras a súa creación en 1997 Les Éléments, dirixido polo seu fundador Joël Suhubiette, posicionouse en poucos anos como un dos principaís protagonistas da actividadc coral en Francia.
Colaboran periodicamente coa Orchestre Nationd du Capitole de Toulouse e coa Orchestre de Chambre de Toulouse. Desde 2008 é coro convidado da Opéra Comique de París, do Théátre des Champs-Élysées e da orquestra Le Cercle de L´Harmonie para realizaren producións escénicas.
19 componentes del grupo más el director

O Cabido catedralicio ten apostado, como Vostedes saben, por unha franca e sincera colaboración cos organismos provinciais a prol da una promoción cultural en beneficio de tódolos ourensáns. Neste caso con concello de Ourense e a súa concellaría de cultura. A Igrexa, amante do artístico, do estético, do melódico e do espiritual participa gozosa dos seus gozos e das súas esperanzas.

Estratégicamente colocados

Dende a porta da Misericordia aberta para todos, permítanme que lles recorde que o perdón e a amizade son doutrina constante da Igrexa nos últimos anos. O papa Benedito XVI ensinaba que “a misericordia é o núcleo central da mensaxe do Evanxeo”.

Audición perfecta en la Catedral

Pois ben, dende a humildade e o perdón de unha man tendida para a amizade, síntanse a gusto na súa casa; agradecémoslle o seu respecto e o saber estar e desexámoslle una feliz audición musical.   

Lleno total en la Catedral
]]>

Los comentarios están cerrados.