Ábsida

“É o único que se conserva da primitiva cabeceira, antes de acometer as reformas para a introducción do ambulatorio e a construcción das capelas, situado detrás do retablo da Capela Maior.

A través dos tramos rectos de sinxelas crucerías comunica co transepto e mediante un segundo tramo nervado, coas capelas da cabeceira. A decoración simplificase nos capiteis de diversos motivos: vexetais, antropomorfos, zoomorfos…”

 

Cesta de compras