Ciborio

“Non cabe a máis mínima dubida de que, na distancia, é o ciborio gótico o que reclama a atención exterior de todos aqueles que chega a cidade.”

Situado no cruceiro, foi levantado polo mestre Rodrigo de Badaxoz entre 1499 e 1505, seguindo os canons góticos máis densos e decorativos propios da etapa final desta arte medieval. A funcionalidade da cúpula non é outra que custodiar a súa forma octogonal ao redor de doce grandes ventás polas que penetra a luz solar para iluminar o cruceiro desde os seus 28 metros de altura, xa que os grosos muros de cachotería románica impiden que os poucos ocos que neles se producen iluminen suficientemente. o interior do templo.

No balcón que queda no seu interior sitúanse as imaxes dos Doce Apóstolos, unha por cada fiestra.

Cesta de compras