A Girola

“A presenza da girola nas catedrais medievais é incuestionable e, na sua maior parte, teñen relación coas iglexas de peregrinación -tan propias da Idade Media- para facilitar o tránsito de peregrinos durante a veneración das reliquias…”

A partir do século XVI, a presencia da girola servirá para dar maior culto o Santísimo Sacramento situado no presbiterio, a través de grandes arcos que o comunican co espazo posterior da girola.

No caso da Catedral de Ourense, a construcción da girola conlevou a modificación da triple ábsida orixinaria da cabeceira, necesaria para a xustaposición deste espazo. O seu obxetivo foi proporcionar maior espazo a cabeceira do templo para a ubicación de capelas ó longo do seculo XVII e  ventás na parte superior para iluminar o deambulatorio, seguindo o proxecto de Simón de Monesterio, xa que a sua morte supuxo un duro revés para o remate das obras.

Cesta de compras