• 18 octubre, 2021

Semana del DOMUND

Semana del DOMUND

 

DOMUND 2021

O día 24 de outubro celebramos o día do DOMUND. Con frecuencia damos por suposto que todo o mundo entende os nosos enunciados e non nos paramos a explicalos polo miúdo. Hoxe vouno facer empezando polo principio: o DOMUND ou o domingo mundial das Misións é o día no que toda a Igrexa universal reza pola actividade evanxelizadora dos misioneiros e misioneiras e colabora economicamente con eles no seu labor, especialmente entre os máis pobres e necesitados. Por iso este é  o por que do DOMUND: o 37% da Igrexa católica constitúeno  os territorios de misión, un total de 1.100 circunscricións eclesiásticas que dependen da axuda persoal de misioneiros e misioneiras e da colaboración económica de outras Igrexas para poder realizar o súa tarefa evanxelizadora.

O DOMUND sirve para subvencionar e soster aos misioneiros e aos seus colaboradores cos donativos recollidos nestes días. Tamén se atenden outras necesidades especiais: construción de templos e capelas, formación cristiá, compra de vehículos…, ademais de desenrolar proxectos sociais, educativos e sanitarios.

Outra cousa que nos preocupa moito é a maneira de como se distribúe o diñeiro que se xunta no DOMUND. A Asemblea Plenaria dos Directores Nacionais das Obras Misionais Pontificias, que se celebra cada ano en Roma, distribúe equitativamente entre as solicitudes presentadas polos misioneiros a totalidade das aportacións chegadas de todo o mundo. Por iso se pide colaboración no DOMUND sen facer referencia a proxectos concretos.

Nestes días os fieis colaboran co seu donativo, ou ben facéndose socio con unha cota fixa ou testando en favor do DOMUND segundo cada quen. Podemos dicir que o diñeiro chega todo aos misioneiros. O donativo que cada fiel entrega para as misións recóllese na Dirección Nacional de OMP e remítese aos territorios de misión, salvo un mínimo porcentaxe para os gastos de administración.

Outra pregunta que nos facemos é si os misioneiros, ante catástrofes naturais ou bélicas, canalizan a axuda de organizacións sociais e dedícanas a atender aos damnificados. O DOMUND colabora cos misioneiros para que poidan permanecer na misión tras esas situacións de especial emerxencia humanitaria, axudando co pouco ou moito que teñen..

Normalmente a actividade de cooperación espiritual e material coas misións é permanente ao longo de todo o ano; pero alcanza especial significación durante o chamado “Outubro Misioneiro”. Non esquezamos que o DOMUND celébrase sempre no penúltimo domingo do mes de outubro.

Ourense está directamente implicado na tarefa misioneira da Igrexa: temos, ao día de hoxe, 92 misioneiros en activo (30 homes e 62 mulleres), repartidos por 29 nacións e estamos presentes en 4 continentes. A colecta misioneira ascende a 181.369´6 euros, destinados ao DOIMUND 164.841´77 EUROS, a Infancia Misioneira, 317´43 euros e ao Clero Nativo, 7.210´41 euros.  Pero non esquezamos que a oración polas misións é esencial.

    Nombre (requerido)

    Correo electrónico (requerido)

    Asunto

    Mensaje

    Los datos que proporciones mediante este formulario serán tratados por el Cabildo de la Catedral de Ourense. La finalidad de la recogida de estos datos es la de atender a tu solicitud. Estos datos son enviados directamente a courense@artisplendore.com, cuenta de email situada en un servidor de la Unión Europea. Puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificación, supresión, olvido, portabilidad, limitación a tratamiento, cancelación y oposición enviando un correo electrónico a courense@artisplendore.com Puedes consultar la información completa y detallada sobre privacidad en la Política de Privacidad de esta web.